Thiết bị giám sát hành trình TG102 có thể giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí nhiên liệu không? Một độc giả từ Đà Nẵng có gửi thư cho VNET với nội dung như sau: Tôi được biết rằng, thiết bị giám sát hành trình có chức năng cảm biến nhiên liệu. Vậy chức năng […]

Read More