Mục đích ban đầu định vị GPS ra đời là dùng chủ yếu trong quân sự (chế tạo ra các loại tên lửa bắn theo vị trí tọa độ định sẵn độ chính xác cao). Qua thời gian với sự phát triển bùng nổ về khoa học công nghệ cùng với nhu cầu của cuộc sống […]

Read More